Varer Svenske!

  • 167 SEK

"Varer svenske!" En dikt från Sverige, författad av Daniel Fallström. Denna dikt struktureras runt ett citat som ofta tillskrivs Gustav Vasa.

Dela

"Varer svenske!" En dikt från Sverige, författad av Daniel Fallström.

Denna dikt struktureras runt ett citat som ofta tillskrivs Gustav Vasa, vilket används som ett återkommande tema för att framhäva svensk patriotism i samband med betydande historiska ögonblick, såsom slaget vid Lund 1676 och slaget vid Svensksund 1790. Genom dikten uppmanas läsaren att upprätthålla och föra vidare denna patriotiska anda till nutiden.


En riktig snygg & nationalistisk mössa som du kan bära stolt.