Svarta Solen

  • 327 SEK

Den mystiska symbolen, Svarta Solen, djupt rotad i alkemins traditioner där den står för död, vinter och underjordens riken.

Dela

Den mystiska symbolen Svarta Solen, med sina rötter i alkemins traditioner där den representerar död, vinter och underjordens riken, har inte bara en framträdande roll inom esoteriska sammanhang och jungiansk psykologi utan har även blivit en viktig urgermansk symbol genom historien. Dess mångfacetterade tolkningar sträcker sig från att vara en möjlig motsats till solhjulet till associationer med Ragnarök, den nordiska mytologins slutstrid.

Symbolen har dock tagits i anspråk och omtolkats inom andra ideologier. Inom nationalsocialistiska kretsar kom Svarta Solen att symbolisera ariernas midvintersolstånd, en period av mörker som förebådar en arisk vår. Den knyts till messianska visioner om en ny gyllene tidsålder som ska inledas vid ledarens återkomst. Sådana idéer har bland annat förkunnats av Miguel Serrano och Savitri Devi, som talade om en esoterisk hitlerism där Adolf Hitler inte ses som en människa utan som en inkarnation av gudarna Vishnu, Shiva och Oden, centralfigurer i en kosmisk kamp mellan ariska gudamänniskor och deras motståndare.

Efter Hitler och Tredje rikets fall beskrevs detta som att solen sjunkit ner i underjorden och blivit svart. I Serranos mytologi spelar den svarta solen en central roll, associerad med ett annat solsystem från vilket arierna påstås härstamma, och med en profetia om Hitlers återkomst för att återföra arierna till deras ursprung.

Trots dessa omtolkningar och den kontroversiella användningen i vissa kretsar, väljer många att bara se Svarta Solen som en vacker germansk symbol.

70x100 CM
* Ram medföljes ej!