För hemmet

Vi ser det som vår uppgift att se till så att du kan omge dig med upplyftande och vackra inredningsdetaljer. Det finns kraft i symboler och ord och bilder, men också i former och färger. När Magnus Söderman formger så låter han intuitionen leda vägen. Därigenom är det det kollektivt omedvetna – blodsminnet – som kommunicerar genom motiven. Denna kategori kommer få växa organiskt och precis som med Hag-All-Kläde kommer många av produkterna endast göras i en begränsad upplaga.